2086

Ayrılık kararı nedir?

Ayrılık kararı, taraflardan birisinin talebi ile ya da hakimin boşanma davası sırasında dosya içeriğine göre tarafların bir araya gelip gelmediği konusunda bir deneme süreci olarak da nitelendirilir.

Ayrılık kararı aslında evliliğe bir şans vermedir. Bu karar üzerine mahkeme 1ile 3 yıl arasında bir süre öngörür ve bu süre içerisinde tarafların ayrı yaşamalarına karar verir.

Ayrı yaşama ile boşanma aynı şey değildir. Mahkemenin verdiği bu karar üzerine taraflar bu süreç içerisinde bir araya gelirlerse mahkemeye başvururlar. Ayrılık kararı tamamıyla tüm hükümleriyle ortadan kalkar. Ancak taraflar bir araya gelmezlerse bu sürecin sonunda herhangi birisinin talebi üzerine mahkemede boşanma davası olarak devam eder. Hakim de tarafların boşanmalarına ya da boşanmamalarına yönelik bir karar tesis eder.

Arzu Acımaz
Avukat