65

9-10-11 Haziran Mars-Plüto T Karesi

9-10-11 HAZİRAN MARS-PLUTO T-KARESİ

BİRİKMİŞ ENERJİNİN PATLAMASI DAHA GÜÇLÜ OLUR

9 Haziran’da Mars’ın boğaya geçişiyle birlikte Plüto’ya karesi etkinleşiyor ve 11 Haziran’da aslan burcundaki Ay T-Kare oluşturuyor. Sabit burçlar değişime direnç gösteren, değişen koşullara ayak uyduramayan, tutarlı, kararlı yapıdadır. Sağlamlaştırmakla ilgilidir ancak böyle açılar yapıların sarsılacağının işaretidir.

Psikolojik anlamda Mars-Plüto bağlantıları güç ve savaş temasının etkileşimini simgeler; dönüşmek için mücadele, savaşmaya zorlama, ölümüne savaş, hayatta kalma mücadelesi, savaş taktikleri, gizli saklı hareketler, öfkeyi bastırma, yıkıcı öfke, zorlayıcı davranışlar, mücadele gücü, gücün baskılanması, baskıcı güç, güç savaşları, öfke patlaması, bastırılmış öfke, gizli düşmanlık, derindeki yara, dönüşüm sancısı gibi anahtar tanımları temsil eder. Bu tanımlar dış dünyada somut bir olayla tezahür edebileceği gibi iç dünyamızda da hissedilebilir. Bu açı gizlenmeye çalışılan şeylerin açığa çıkmasıyla ilgilidir. Sonrasında ise artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz.

Bu açı dünyasal anlamda kazalara, felaketlere, afetlere, skandallara işaret eder. Büyük boyutlu ve bizim kontrolumuz dışındaki durumlarda yapabileceğimiz bir şey yoktur elbette… Ancak her kaza bir sonraki kazanın önlenmesi için geliştirilecek tedbirlere rehberlik eder.

Kişisel olarak bu açılar üzerinde düşünmek, eğer haritamızda bir noktayı tetikliyorsa önemlidir. 0-4 dereceler arasında gezegen ve noktalarımız varsa bizi ilgilendirir. Şimdi o gezegen ve noktaların temsil ettiği konularla ilgilenme vaktidir. Örneğin 1 derece akrep burcunda Ay’ımız olsun. Duygu dünyamızı, ailemizi, annemizi, çocukluğumuzu ilgilendiren bir durum var demektir. Bu durumda iki yol seçebiliriz; ya güç ve kontrol hırsıyla olayları yönlendirmeye çalışırız ki bu durumda büyük bir kırılma yaşarız, ya da krizle birlikte hareket edip kayıplarımızın bizi daha güçlü kılmasını deneyimleriz. Bir de Ay’ın hangi evimizi yönettiği konusu vardır, bu da doğum haritasının özel olarak yorumlanmasını gerektirir.

Bu açının etkin olduğu dönemde Jüpiter-Plüto üçgeni de hala aktif durumda… Jüpiter olayların boyutunu büyütebilir.

Plüto dönüşüm için bizi; işimize yaramayan, miadı dolmuş, eskimiş, çürümüş şeylerden vazgeçmemiz için zorlar. Mars da bunun için harekete geçirir.

Bizim dünyasal olayları kontrol edebilme gücümüz yoktur ama kendi öfkemizi ve gücümüzü kontrol edebiliriz. Bu günlerde meydan okumalarla, manipülatif hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz yüksek ya da biz bu tarzda davranabiliriz. Yahut da ömrünü tamamlamış, artık işe yaramayan davranış modelimizi terk etmek ya da dönüştürmek imkânı bulabiliriz. Tabii hiçbir dönüşüm yumuşak olmaz, acılı olur. Savaş taktiğimizi, mücadele tarzımızı dönüştürmemiz gerekebilir. Bu bir yıkıma ya da doğru kullandığımızda bir yeniden doğuşa sebep olabilir.

Dönüşüm enerjisi; haritanızda Plütonun geçtiği evinizde ivme kazanacaktır. Burası haritanızda kova burcunun bulunduğu evdir. Bu evin temsil ettiği konu gündeme gelecek. Bu etkiyi alıyorsak; dönüşümden korkmak, direnç göstermek söz konusu olabilir. Bu durumda bizim kontrolumuz dışında gelişecek olan şiddetli olaylar bizi bir yıkıma götürebilir. Yapmamız gereken dönüşümle birlikte hareket etmektir. Direnç göstermek yıkımın şiddetini arttırabilir.

Plüto yeraltını yönetir yani gizlenen, üstü örtülen şeylerle ilgilidir. Bu açıda yeraltında kalanlar gün yüzüne çıkabilir. Eğer bunu kişisel olarak düşünürsek; hayatımızın daha yakından ve derinden ilgilenilmesi gereken konularıyla yüzleşmeye açık olmamız gerekir. Plüto değdiği yerde gücümüzü elde etmek istiyorsak güçsüz görünmekten, açık olmaktan korkmamak gerekir. Yüzleşme zamanıdır. Bu da hem kendimizle hem de dışarıyla açık ve dürüst ilişki kurmayı gerektirir. Plüto transitleri yeniden doğuşu simgeler, bunun için ölmeyi göze almak gerekir. Tabii ki sancılı bir süreçtir. Neye evrileceğimizi süreçteki tutumumuz belirler, sonuçlarını ise transit bittikten sonraki 1 yıl içerisinde anlarız. Aşağı yukarı hayatımızda 3 yıllık bir dönemi kapsar.

Türkiye açısından bakarsak; henüz bir noktamıza veya gezegenimize temas etmiyor ancak önümüzdeki yıldan itibaren Güneş’imiz Plüto’dan kare açı almaya başlayacak. O zaman dönüşüm enerjisini nasıl kullandığımızı göreceğiz.

Özlem Gider
Astroloji Danışmanı