2314

Astroloji bilim midir?

Astroloji gökyüzünde ne varsa yeryüzüne iz düşümüdür. Gökyüzündeki gezegenlerin dünyaya kurduğu sahnedir ve sahnede oyuncular biziz. Ama yönetmeni gökyüzüdür.

Gökyüzünde 9 tane gezegen vardır. Her birinin ayrı bir görevi insanlar ve olaylara etkileşimidir. Gökyüzündeki gezegenlerin kendi arasındaki matematiksel etkileşimini biz yeryüzünde olaylar, insanlar, davranış biçimleri ve yaşadığımız her şey gökyüzündeki konuma göre idare edilir.

Astroloji dediğimiz zaman, matematiksel bir birleşimdir. İnsan davranışları ve üzerinde muhakkak etkisidir ama en çok bizi ve hayatımızı yönlendiren bir unsurdur. Buna bir yaşam biçimi de diyebiliriz. Yaşamın içinde oynanan bir oyundur. Gökyüzünde ne varsa izdüşümü olarak insanlar bunu yaşıyor. Gökyüzündeki hareketlenme ve matematiksel olayın bize yansımasında iyi düşünerek yaşamak zorundayız.

Astroloji bir yaşam biçimidir, kılavuzumuzdur, rehberimizdir. Astroloji bizi ne kadar etkiler? Astroloji bize istediğini mi yaptırır? Biz mi astrolojiye uyarak ona senkron tuttururuz? Bu da hayatın içinde bir sorudur. Bunu da yaşadıkça görürüz. Astroloji vardır, bir bilimdir, ruhsal bir biçimdir. Dünya yüzyıllardır astrolojiyle iç içe yaşamıştır. Sümerler ve Akatlar zamanından beri vardır. İnsanlar yıldızlarla birlikte hareket etmişlerdir. Bir istatistik bilimidir. Yüzyıllardır insanlar ne yaşamışsa astroloji de bu yukardan onların sunuş şeklinin reçetelerini vermiştir. Sonuç olarak astroloji, dünya, insanlar, olaylar tam bir senkron içinde, kendi içinde bir dans gibi, bir müzik gibi birbirleriyle ayak uydurarak gitmektedir. Biz astroloji için varız ve var olmaya devam edeceğiz.  

Filiz Özkol
Astroloji Uzmanı