2028

Bireysel Emeklilik Sistemi nedir?

Bireysel emeklilik sistemi ülkemizde 2003 yılında mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak başlamıştır. SGK’yı tamamlayan ve gönüllülük esasına dayanan bir emeklilik ve tasarruf sistemidir. Sistem emeklilik dönemi geldiğinde gelirlerde yaşanacak olan düşüşü telafi etmek için devlet desteği ile birikim oluşturulmasını sağlayan ve kanunla düzenlenmiş bir emeklilik sistemidir.

Kişilerin sosyal güvenlik kurumlarından alacakları emekli maaşı yanında ek olarak ikinci bir emeklilik geliri sağlar ve bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmelerini hedefler.

Sefa Kabaalioğlu
Tüketici Hakları Uzmanı