778

Girişimciler hangi özellikleri taşımalıdır?

Her meslek erbabının taşıması gereken, o mesleğe özgü bilgi, beceri ve belirli donanımlar vardır. Girişimcilik ise bilgi ve becerinin yanında herkesten farklı olmayı, olaylara farklı bakmayı ve dünyayı farklı algılamayı gerektirir. Peki, nedir aslında girişimcileri diğerlerinden ayıran ya da bir adım öne taşıyan özellikler?

Öncelikle girişimcilik sözcüğün adından da anlaşılacağı üzere girişimcilerinrisk alan yapıda olması gerekmektedir. Bir işi başlatmak risk almayı gerektirir. Riski üzerine alan girişimci riskin getirilerinin ve götüreceklerinin de farkında olmalıdır. Risk almak, gözü kara olup, olur olmadık her şeye atlamak manasına da gelmemelidir. İyi bir girişimci nerede riske gireceğini, hangi durumlardan riskten kaçınması gerektiğini iyi analiz etmelidir.

Kararlılık; Girişimciler atacağı adımları iyice inceledikten sonra kararlı adımlarla yol almalıdır. Kararsızlık beraberinde olumsuzlukları da taşır. Kararlı olan girişimciler söktüklerini koparma kabiliyetine sahip olacağından olumlu sonuçlar elde etmeye yatkın olacaklardır.

Sorumluluk; Verdiği kararların arkasında duran, sorumluluk alan girişimciler aynı zamanda başarıya ulaşmada kararlıdırlar.

Özgüven, hem risk alma hem de kararlılık ve sorumlulukla birleştiğinde bir girişimciyi başarılı kılan bir özelliktir.

Hırslılık; Ancak hırs, sorumluluk ve kararlılıkla pekiştirilirse zararsızdır. Aksi halde aşırı derecede hırslı ve gözü kara bir kişi atılım yapacağı konularda sadece olumlu noktaları görür olumsuzlukları göz ardı ederse başarısızlık kaçınılmazdır.

Planlı olmak; Aslında planlı olmak birçok meslekte gereken bir niteliktir. Girişimciliğin ise ön koşuludur diyebiliriz.

İletişim beceriside girişimcilik gibi birçok kişi ile iletişime geçmeniz gereken bir mesleğin en önemli beceri alanlarındandır. İyi bir girişimci insan ilişkilerinde ve insanlarla iletişim kurmada oldukça başarılıdır.

Tüm bu özellikler, bir girişimcinin mesleğinde başarılı olması için ön koşul olan kişilik özellikleridir. Aslında her bir nitelik birbirinden ayrı değildir. Tüm bu nitelikler birbiriyle içi içe geçmiş, birbirini tamamlayan niteliklerdir.

Girişimci “işe yarayacağına tüm kalbiyle inandığı”bir fikrin sahibidir. O fikirle yatar. O fikirle kalkar. O fikirle hayat bulur. O fikirle hayata tutunur.

Aşkı ve tutkusu fikridir. Zevki ve hazzı fikridir. Gelecek umudu fikridir. Hayalleri fikrinin bir an önce hayat bulması ve hayattabelki bir tohum gibiönce toprağa kökleriyle filiz salması ve ilk tutunuşunu yapması, yaşam belirtileri vermesi sonrasında da büyümesi, gelişmesi, dal budak salması, güçlenmesi, kökleşmesi, kendini bulmasıdır…

Tüm girişimcilerin bilinçaltındaki ortak fotoğraf budur.

“Güçlü bir fikir ve ona hayat kazandıracak tüm aktiviteler.”

Fikrin hayat kazanması için herkesle iletişim ve herkes ile görüşme, her şeyi araştırmak, her yolu denemek, her zorluğa sabır göstermek, her engelle yeniden öğrenme, her fırsat ışıltısına tüm kalbi ile yönelme ve inanılmaz bir odaklanma ve “ İstek enerjisinin gücü”

Sefa Kabaalioğlu
Tüketici Hakları Uzmanı