710

İşsizlik sigortası konusunda İŞKUR ne sağlar?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanların hizmet akitlerinin fesih edilmesinden önce sigortalı çalıştıkları ve işsizlik sigortası prim ödeme günleri dikkate alınarak İşsizlik ödeneği verilmektedir.

işsizlik ödeneğinin yapıldığı dönemde işçinin Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmekte, yeni bir iş bulma konusunda meslek danışmanları tarafından destek verilmekte ve bu dönemde meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimleri verilerek işsizlerin yetkinliklerinin arttırılması ve daha kolay iş bulabilmeleri yönünde katkılar sağlanmaktadır.

Sefa Kabaalioğlu
Tüketici Hakları Uzmanı