699

Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir?

Genel Sağlık Sigortası, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade ediyor.

Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.

GSS ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması

Herhangi bir kapsamda çalışmayan, sigortalı olmayan, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayanları

Bakmakla yükümlü olunan kişi olarak anne, baba, eş ve ya çocukları üzerinden sağlık güvencesi olmayan,

SGK’dan emekli maaşı ya da gelir almayan herkes zorunlu olarak GSS kapsamında yer alır.

Sefa Kabaalioğlu
Tüketici Hakları Uzmanı