811

Melek Yatırımcı kimdir?

Melek yatırımcılar büyüme potansiyeli yüksek olan girişimlere azınlık hisse (maks. 50%) alarak ortak olan ve 2 ile 7 yıl arasında hisselerini satarak girişimden ayrılmayı hedefleyen bireysel yatırımcılardır.

Türkiye’de melek yatırımcılar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirli gereksinimleri karşılamaları durumunda lisanslanabilmektedir. Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından belirtilmiş olan sektörlerde yatırım yapmaları durumunda vergi teşvikinden faydalanabilmektedirler.

Melek Yatırımcı, yenilikçi iş fikirlerini değerlendiren ve bu fikirlere yatırım yapan bir yatırımcı, girişimci ya da üst düzey yöneticidir. Melek Yatırımcı, finansal gücünün yanında, bilgi birikimini, tecrübesini ve iş bağlantılarını yatırım yaptığı girişimin başarıya ulaşması için etkin bir şekilde kullanır.

Melek Yatırımcı, artan şirket değeri sayesinde daha önceden düşük fiyat ödeyerek sahip olduğu hisseleri yüksek fiyattan satarak getiri elde etmeyi hedefler. Melek yatırımcı olmayı düşünen kişilerin “portföy stratejisi” izlemeleri önerilir. Çünkü Melek Yatırımcı’nın portföyündeki bazı hisseler değerlenirken, bazıları değerlenmeyecek, hatta değerini tamamen kaybedebilecektir.

Yurtdışındaki örnekler incelendiğinde Melek Yatırımcı olan kişilerin, servetlerinin azami 10%’una denk gelen kısmıyla melek yatırım portföyü oluşturdukları görülmektedir. Türkiye’nin koşullarını göz önüne aldığımızda nakdi ve gayri nakdi varlıklarının toplamı 5 milyon TL ve üstü olan kişilerin melek yatırım faaliyetlerinde bulunmaları önerilmektedir.

Daha önce hiç uygulanmamış bir fikriniz var ya da hayata geçmiş bir projeye yeni bir bakış açısı katarak değerlendirmek istiyorsunuz. Fikrinizin yol haritasını çıkarttınız, sunumunuz hazır. Projenize inanıyor ve başarısız olacağına dair tek bir şüphe duymuyorsunuz. Tek eksiğiniz ise size finansal destek sağlayacak birilerini bulmak. Başka bir ifadeyle, girişiminizi değerlendirip ona kaynak sağlayacak biryatırımcıarıyorsunuz. Bu noktada melek yatırımcı devreye giriyor. Melek Yatırımcılar henüz yolun başında olan (Start-up) iş fırsatına yatırım yaparak işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlarlar. Başka bir ifadeyle yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren firmalara, kuruluşlarının çok erken bir döneminde yatırım yapan özel yatırımcılardır. Yaptığı yatırım miktarıyla doğru orantılı olarak girişimden hisse almakla birlikte genelde bireysel destek ve danışmanlık sunarlar. Finansal faktörlerin yanı sıra; ekonomik, sosyal ve kişisel sebepler de yatırım kararlarını etkiler. Karar alma sürecine iç görülerini eklemekte sakınca görmeyen melek yatırımcılarbu yatırımdan çıkış yapanakadar girişimin bir parçası olmayı tercih ederler. Türkiye’de melek yatırımcı sayısı 150-200 arasında ve yatırım seviyesi ise 10 milyon $ düzeyinde. Türkiye melek yatırımcılık modelini yeni yeni keşfediyor ancak melek yatırımcı sayısının hızla artacağına inanılıyor. Yatırım miktarının da 100 milyon $ seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Genç nüfus dinamiklerinin ve geleceğin yaratılması için melek yatırımcılık büyük önem taşıyor. Türkiye’de hali hazırda; ILab, Lab-x, Galata Business Angels, Endeavor, Linksangel gibi melek yatırımcı şirketleri bulunmakta. Türkiye, özellikle teknoloji ve internet için işlenmemiş bir maden olarak öne çıkıyor. ABD’ye baktığımızda ise 300 binin üzerinde internet melek yatırımcısı var ve 23 milyar$yatırımları olmuş. ABD’de her gün 180 girişimci melek yatırımcılardan para alıyor. Avrupa’da da 70 bin melek yatırımcı var ve her yıl yaklaşık olarak 5 milyar $ yatırım yapılıyor.

Sefa Kabaalioğlu
Tüketici Hakları Uzmanı