655

Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısı ne kadar?

Bireysel emeklilik sistemini teşvik etmek amacıyla devletin tüm bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına yaptığı destek ödemesidir. Sisteme katılan tüm katılımcılara ödediği katkı payı tutarının % 25’i kadar devlet katkısı olarak verilmektedir. Devlet katkısı tutarı bir takvim yılı için yıllık brüt asgari ücret tutarının % 25’ini geçemez.

Örneğin bir katılımcı aylık 250.TL katkı payı ödüyor ise bu yılda 3.000.TL yapar ve bunun % 25 tutarı olan 750.TL ilgili katılımcının hesabına devlet katkısı olarak yatırılır/kaydedilir. Yıllık ödenen katkı payının, yıllık brüt asgari ücret toplamını aşması halinde bu defa yıllık brüt asgari ücretin % 25’i olan tutar katılımcının hesabına devlet katkı payı olarak kaydedilir.2018 yılının tamamında geçerli olacak aylık asgari ücretin brüt tutarı 2.029.50.TL’dır ve bunun yıllık tutarı olan 24.354.TL üzerinden en fazla 6.089.TL devlet tarafından katkı payı ödenir. Eğer katılımcı aylık 3.000.TL ve yılda 36.000.TL sisteme katkı payı tutarı ödüyor ise bu durumda katılımcıya ödediği toplam tutar olan 36.000.TL üzerinden değil, yıllık brüt asgari ücretinin toplamı olan 24.354.TL üzerinden % 25 devlet katkısı ödenecektir.

Sefa Kabaalioğlu
Tüketici Hakları Uzmanı